Jak należycie wypowiedzieć obowiązkowa polisę OC

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciel powinien wystawić zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki niemu ubezpieczyciel uwzględni nam wypracowane zniżki przy naliczaniu składki. Odrzut tego zeznania może spowodować zwyżkę w składce spośróda ubezpieczenie OC. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

Posiadacz samochodu może wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem niniejszego okresu (12 miesięcy), na który została zawarta. Po upływie tego terminu mniema się, że została zawarta dodatkowa umowa na kolejne 12 miesięcy.

W karambolu  zakupu samochodu traktowanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń spełnia tzw. rekalkulacji składki, w wyniku czego może okazać się niezbędna darowizna.

Najpewniejszym sposobem na funkcjonalne wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby ubezpieczyciela. W takim przypadku od razu osiągniemy zaświadczenie odbioru unieważnienia.

Ryzykowne jest niemniej jednak wysyłanie druku listem poleconym, ponieważ nie ma wtedy pewności czy list dotrze w określonym terminie. W tym  szkody grunt istnieje, aby dowiedzieć się, jaką datę honoruje dana firma ubezpieczeniowa. Jedne znoszą datę stempla pocztowego, inne datę wpływu wypowiedzenia do siedziby firmy. Istnieje też wtedy ryzyko, że będziemy opłacać dwie polisy, jeżeli w międzyczasie podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem.

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciel powinien wystawić zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki niemu ubezpieczyciel uwzględni nam wypracowane zniżki przy naliczaniu składki. Odrzut tego zeznania może spowodować zwyżkę w składce spośróda ubezpieczenie OC. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

Druk unieważnienia umowy OC wehikułu ma obowiązek włączać:- w śmierdzącym górnym narożniku: nazwę warsztatu zabezpieczeń zaś adres,- w urzędzie: „Wypowiedzenie umowy asekurowania OC właścicieli wehikułów mechanicznych”,- w rozcapierzeniu: nazwa rodowa zaś reputacja asekurowanego, adres ubezpieczonego, skecz rejestracyjny wehikułu, renoma auta, wielkość zaś szereg polisy tudzież kolejną sens: „Na osnowie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Aktuarialnym Funduszu Gwarancyjnym plus Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę zabezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych”,- na wykopie: data także miejscowość, podpis.

Chcę kupić OC. Na co powinienem zwrócić uwagę przeglądając OWU?

OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia to zbiór wytycznych dotyczących ubezpieczenia, jak również warunków przyznawania odszkodowania, czy też praw i obowiązków zarówno ubezpieczonego, jak i towarzystwa. Każdy klient otrzymuje OWU przed podpisaniem polisy, aby mógł się z warunkami dokładnie zapoznać.
Jednak zawiłość języka, kilkadziesiąt stron pisanych małym krojem pisma skutecznie odstrasza i decydujemy się na ubezpieczenie OC w ciemno – wierząc agentowi ubezpieczeniowemu lub utartym, reklamowym sloganom. Dopiero, gdy chcemy dochodzić o odszkodowanie, okazuje się, że zaczynają się schody. Pieniądze nie mogą zostać wypłacone albo jest to zbyt mała kwota, która nie wystarcza na naprawę szkody. Okazuje się jednak, że prawo jest po stronie ubezpieczyciela, bo wszelkie warunki były zawarte w OWU, które przecież my mieliśmy obowiązek przeczytać. No właśnie.
Na co zwrócić uwagę, czytając OWU w przypadku ubezpieczenia samochodu, ale również każdego innego?
  • Co jest przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego będzie to oczywiście samochód.
  • Jaki jest zakres ubezpieczenia? Jeśli decydujemy się na dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie szyb albo ubezpieczenie AC, powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jakich sytuacjach możemy liczyć na odszkodowanie, a w jakich nie.
  • Na jaką kwotę ubezpieczono pojazd? W zależności od wysokości składki, może się różnić.
  • Jakie są warunki szkody całkowitej? Ubezpieczyciele orzekają szkodę całkowitą, jeśli stwierdzą, że naprawa samochodu jest nieopłacalna, sprawdź kiedy mają do tego prawo.
  • Jakie są prawa i obowiązki Ubezpieczonego i Ubezpieczającego? Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych nieporozumień, czy też sytuacji, w której któraś ze stron próbuje nadużyć praw.
Naprawdę warto poświęcić trochę czasu, aby dokładnie przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia. Śmiało można zaryzykować stwierdzeniem, że to od nich należałoby rozpocząć wybieranie oferty. Byłoby to jednak zbyt czasochłonne – zróbmy to więc przed podpisaniem polisy.

Ile będę musiał zapłacić, jeśli zatrzyma mnie policja, a ja nie będę miał ważnego OC?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że dobrze sprawdzać kompletność i aktualność wszystkich dokumentów niezbędnych do włączenia się do ruchu drogowego. Kierowcy, którzy jeżdżą bez ważnego ubezpieczenia OC dużo ryzykują.
Jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że kierowca nie posiada ważnego OC albo nie posiada polisy wcale czeka go mandat karny w granicach 400-4158 zł. Jego wysokość zależy od tego, jakim pojazdem się poruszamy. Najmniej zapłacimy za brak OC motocykla, za samochód osobowy będzie to, wg nowych przepisów aż 2772 zł. Najbardziej za kieszeń powinni trzymać się kierowcy tirów, którzy za brak ubezpieczenia samochodu będą musieli zapłacić wcześniej wspomniane 4158 zł. Trzeba pamiętać, że obecnie zatrzymać może nas aż 9 służb drogowych, w tym policja, służba celna, straż graniczna, Inspekcja Ruchu Drogowego i inne, które oprócz mandatu, będą zmuszone również odholować pojazd. Nie trzeba chyba dodawać, że koszty związane z holowaniem i przetrzymywaniem na państwowym parkingu pokryje kierowca.
Sytuacja wygląda jeszcze gorzej wtedy, gdy kierowca spowoduje wypadek lub kolizję. Wtedy będzie musiał pokryć koszty odszkodowania i naprawy obu pojazdów (swojego i poszkodowanego), co wiąże się już z o wiele wyższymi kosztami.
Jednym słowem naumyślna jazda bez ważnego OC nie popłaca, ani nawet się nie opłaca. Tanie OC kosztuje w granicach 700-1000 złotych, co jest minimum dwa, trzy razy niższą kwotą, niż tą, jaką trzeba zapłacić za mandat. Lepiej więc mieć spokojne sumienie i wyruszyć w drogę ubezpieczonym.

Formularz po szkodzie

Formularz po szkodzie

Formularz po szkodzie to wspólne oświadczenie sprawcy kolizji i poszkodowanego. Jego wypełnienie skutecznie może przyspieszyćlikwidację szkody komunikacyjnej, jest pomocne w postępowaniu powypadkowym i opisuje przebieg zdarzenia.

W tym odnośniku mogą Państwo pobrać wzór takiego oświadczenia, opisującego przebieg kolizji i powstałych szkód.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – to bardzo ważne

Podpisując umowę ubezpieczenia OC lub AC z Towarzystwem Ubezpieczeniowym absolutną koniecznością jest, szczegółowe zapoznanie się z wszystkimi punktami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Tylko wówczas będziemy mieli pewność (jeszcze przed ewentualnością nieszczęśliwego wypadku), jakie prawa nam przysługują i na jakich zasadach zostanie wypłacone mam odszkodowanie.
Przez podpisaniem umowy z konkretnym ubezpieczycielem należy porównać oferty i zakres umów poszczególnych Towarzystw. O ile obowiązkowe ubezpieczenie OC najczęściej posiada dokładnie te same warunki, o tyle treści umów ubezpieczenia AC należy dokładnie przeanalizować.
Sprawdźmy również, na jakiej zasadzie dany Ubezpieczyciel dokonuje wyceny wysokości odszkodowania i czy stosuje metodę kosztorysową czy warsztatową. Jest to o tyle ważne, że w opcji wyceny kosztorysowej, faktyczne koszty naprawy mogą być wyższe niż oszacowane i zmuszeni będziemy pokrywać różnicę z własnej kieszeni.
Zwróć uwagę na terminy. Szczególnie w treści umowy ubezpieczenia AC bardzo ważne są ramy czasowe, w których musimy się zmieścić chcąc zgłosić uszkodzenie czy kradzież pojazdu w celu uzyskania odszkodowania.
Przestudiuj dokładnie także te punkty umowy, które dotyczą wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej dotyczy to szkody spowodowanej umyślnie lub wynikającej z rażących zaniedbań użytkowania pojazdu.
To właśnie ten punkt odróżnia od siebie konkretne oferty ubezpieczycieli. Każdy z nich posiada własne zasady i uwarunkowania.

Czy ubezpieczanie się przez Internet jest bezpieczne?

Tyle się mówi o sieciowych przestępstwach, o firmach istniejących tylko w rzeczywistości wirtualnej, polujących na naiwnych i niezorientowanych klientów. Jak się przed nimi strzec? Czy wykupowanie polisy za pośrednictwem Internetu nie jest w dzisiejszych czasach zbyt ryzykowne?
Wybór polisy na życie to nie nabycie apaszki w e-sklepie czy zrobienie zakupów spożywczych, zamawianych z dostawą do domu, wprost z wybranego przez nas marketu. Decyzja o ubezpieczeniu może zaważyć o naszym funkcjonowaniu, leczeniu, o naszej ewentualnej hospitalizacji czy też o zwrocie kosztów pobytu w szpitalu, w sanatorium, na rehabilitacji. Dlaczego więc wiele towarzystw ubezpieczeniowych zdecydowało się umożliwić załatwienie tak istotnych formalności na drodze kontaktu niebezpośredniego? Odpowiedź jest prosta: z oszczędności.
Firmy nie muszą wówcza zatrudniać wielu agentów, czekających na zainteresowanie petentów w wynajętych biurowcach, przy odgórnie zakupionych biurkach i komputerach. Cięcie kosztów na ilości personelu i wielkości lokalu spółki, opłaca się zwłaszcza niedużym ubezpieczycielom, dopiero wchodzącym na polski rynek. Ich oferta jest kierowana głównie do osób młodszych, biegle poruszających się po zasobach sieci. Wszystkie sprawy związane z treścią polisy, warunkami jej funkcjonowania oraz zakupu, znaleźć można na stronie www wybranej firmy, a szczegółowe dane pokazują się po kliknięciu w konkretną zakładkę. Ubezpieczenie przez Internet, dodatkowo, cechuje się minimalizacją spraw formalnych. Nie musimy specjalnie jechać do siedziby TU, czekać na rozmowę z agentem i spędzać kilkadziesiąt minut na podpisywaniu pliku dokumentów.
W sieci internetowej wystarcza wpisanie naszych namiarów, zatwierdzenie warunków umowy, a następnie kilkudniowe oczekiwania na korespondencję, w której znajdziemy wszystkie zaakceptowane przez nas ustalenia, sygnowane podpisem danej firmy. Zaświadczenia o wpłacie składek ubezpieczeniowych drukujemy osobiście i gromadzimy jako potwierdzenie naszych więzi z TU. W otrzymanych listownie dokumentach, znaleźć się musi zapewnienie, iż nasze dane personalne są należycie chronione, a jako nabywcy polisy możemy liczyć się z dyskrecją firmy, z dostępem do bezpłatnej infolinii, a nawet do atrakcyjnych zniżek, gdy – po jakimś czasie – zdecydujemy się nabyć kolejne ubezpieczenie. Np. dla naszych bliskich.
By ustrzec się od nieporozumień czy machlojek, najlpiej zdecydować się na sprawdzone towarzystwo ubezpieczeniowe. Te renomowane, z długoletnią tradycją. A także na te, które od dłuższego czasu, rzetelnie dbają o bezpieczeństwo naszych przyjaciół i znajomych. Powodzenia w wyborach!

Przydatne informacje na temat ubezpieczenia OC dostępne w internecie

Internet to współcześnie ogólnodostępne źródło wiedzy i informacji wszelakich. Jeżeli szukamy telefonu do najbliższego hydraulika, gdy chcemy poznać datę premiery jakiegoś filmu, czy chcemy się dowiedzieć czegoś więcej na temat nowych przepisów. W każdej z wymienionych ewentualności pierwszym odruchem będzie wpisanie odpowiedniego hasła w okno wyszukiwarki internetowej. Tę samą czynność wykona osoba, szukająca informacji na temat ubezpieczenia OC.
Dzięki najnowszym udogodnieniom, na oficjalnej stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), znajdującej się pod adresem www.ufg.pl, będzie można posługując się jedynie numerem rejestracyjnym lub identyfikacyjnym pojazdu, sprawdzić czy jego właściciel posiada aktualne ubezpieczenie OC.
Informacje tego typu z pewnością okażą się przydatne na przykład w momencie, gdy zdecydujemy się na kupno samochodu od innego właściciela. Będziemy mogli osobiście zweryfikować, czy tak jak twierdzi, faktycznie posiada on wykupione ubezpieczenie samochodu.
Dotychczas prawo do skorzystania z bazy informacji na temat polis komunikacyjnych miały tylko osoby, które w jakiś sposób zostały poszkodowane w wypadku samochodowym. Baza ta prowadzona jest przez Ośrodek Informacji UFG, który otrzymuje informacje na temat każdej sprzedanej polisy od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. (Udzielenie takich informacji jest ich obowiązkiem).
Jeszcze do niedawna, z uwagi na wytyczne ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG nie miał prawa rozpowszechniania posiadanych informacji. (* tu również ustawy związane z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
Na mocy wprowadzonych nowelizacji zakaz ten został zniesiony.

Automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego

Według szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, aż dwieście tysięcy kierowców w Polsce jeździ bez aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wysokość mandatu za nieposiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdza posiadanie ubezpieczenia OC, to jedynie 50 zł. Taką sama karę nakłada się na kierowców, którzy nie uregulowali jeszcze składki na rok kolejny. Co się stanie, gdy policja zatrzyma nas w takim momencie? Czy argument „moja umowa jest automatycznie przedłużana co rok, ale nie zdążyłem jeszcze uregulować składki” wystarczy? Czy UFG nie potraktuje nas po prostu jak osoby, która nie posiada w ogóle OC?
Procedura wygląda następująco. Po tym, jak do UFG wpłynie zawiadomienie z policji zostajemy wezwani w celu okazania aktualnej polisy. Warto wiedzieć, że spóźnienie się z zapłaceniem raty nie unieważnia ubezpieczenia, ani nie wpływa na okres jego ważności.
Inaczej wygląda jednak sytuacja w momencie, gdy nie uregulujemy płatności składek przed okresem, który zawarty jest w umowie. Wówczas nie następuje bowiem automatyczne przedłużenie umowy i zostajemy ukarani sankcją, która w przypadku samochodu osobowego wynosi 1980 zł.
Wszelkie ubezpieczenia komunikacyjne działają na podstawie umowy zawartej na okres dwunastu miesięcy. Jeżeli umowy nie wypowiemy, zostaje ona automatycznie przedłużana, ale…
Zgodnie z obowiązującym prawem, gdy nie mamy uregulowanych składek za cały mijający rok, umowa nie jest przedłużona, a my nie unikniemy kary.
Inna ewentualnością braku ciągłości ubezpieczenia jest upadłość firmy ubezpieczeniowej lub cofnięcie jej zezwolenia.

Ubezpieczenie przez internet – prosto i opłacalnie

W dzisiejszym świecie mamy na wszystko coraz mniej czasu. Tak trudno wygenerować dla siebie te bezcenne chwile relaksu, dlatego wszelkie nowoczesne technologie, z internetem na czele, starają nam się ułatwiać życie, abyśmy mogli załatwiać różne sprawy szybciej, prościej i w jednym miejscu. Zakupy przez internet są rzeczą powszechną, a kolejną bardzo ciekawą możliwością jest ubezpieczenie przez internet.

Już teraz jest to coraz bardziej popularne, a większość firm ubezpieczeniowych, idąc z duchem czasu i nie chcąc zostać w tyle za konkurencją, oferuje na swoich stronach taką opcję. Ubezpieczenie przez internet ma zalety, do których większości stałych użytkowników internetu nie trzeba przekonywać – możliwość podpisania umowy i załatwienia sprawy bez wychodzenia z domu, w zaciszu pokoju, przed monitorem własnego komputera. Na stronie wypełniamy po prostu odpowiednie druki – takie same, z jakimi mielibyśmy do czynienia w tradycyjnej formie papierowej – które wysyłane są natychmiast do siedziby firmy drogą elektroniczną. Następnym krokiem jest prawdopodobnie telefon osoby z infolinii, która zechce potwierdzić dane i to już prawie wszystko.

Pozostaje nam tylko czekać na przesyłkę z umową, która jest wysyłana do nas kurierem lub zwykłą pocztą zwykle w ten sam dzień. Umowę dostajemy w dwóch kopiach – jeden egzemplarz jest dla nas, drugi podpisujemy i odsyłamy do siedziby ubezpieczyciela. Pozostaje już tylko wpłacić składkę ubezpieczeniową na podany numer konta bankowego, oczywiście także przez internet i to wszystko, jesteśmy ubezpieczeni. A to wszystko trwało bardzo szybko – średnio, w zależności od ubezpieczyciela, od 3 min do 2 godzin.

Ubezpieczyć przez internet można już praktycznie wszystko – ubezpieczenie mieszkania czy też samochodu także. Warto zapewne sięgnąć po tą metodę, aby uniknąć straty czasu, ewentualnego stania w korkach i stresu.

Sąsiad zalał moje mieszkanie. Co mam zrobić?

Pierwszym krokiem, jaki powinno się zrobić jest oczywiście zlokalizowanie źródła zalania i zapobiegnięcie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. W zależności od tego, kto go dokonał, a w Pana przypadku sąsiad mieszkający nad Panem, należy spisać odpowiednie oświadczenie, w którym ten jasno orzeknie, że jest sprawcą całego zdarzenia. Jeśli posiada ubezpieczenie mieszkania, niezbędne będzie powiadomienie ubezpieczyciela. Po kilku dniach pojawi się likwidator szkód, który oceni jak duże są straty oraz jaki będzie koszt remontu mieszkania. Pod uwagę wzięte zostaną następujące czynniki – koszt materiałów remontowych i koszt robocizny – przecież wcale nie musimy robić tego samodzielnie. Dobrze, jeśli zrobimy zdjęcia powierzchni, która uległa zniszczeniu, które potem dołączymy do wniosku o odszkodowanie. Oprócz tego towarzystwo ubezpieczeniowe zażąda aktu własności mieszkania albo umowy najmu, polisy ubezpieczeniowej oraz wcześniej wspomnianego oświadczenia poszkodowanego i sprawcy. Teraz wystarczy już tylko czekać na pieniądze.
Sytuacja wygląda nieco gorzej, jeśli sąsiad nie posiada ubezpieczenia. Jeśli nie dojdzie między Państwem do ugody, sprawa może trafić na drogę sądową, gdzie może Pan dochodzić odszkodowania. Jeśli jednak pozostaje Pan z sąsiadem w dobrych stosunkach, nic nie stoi na przeszkodzie, aby załatwić sprawę polubownie. Wystarczy, że sąsiad pokryje koszt materiałów remontowych, a ściany i sufit odnowią Panowie wspólnie.