Likwidacja szkód

Szkoda komunikacyjna

Żeby zgłosić szkodę komunikacyjną należy przygotować dane:
 • Dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Dane z dowodu rejestracyjnego
  • Dane z prawa jazdy
  • Telefon kontaktowy
 • Dane osoby poszkodowanej:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
  • Telefon kontaktowy
 • Dane osoby sprawcy:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Dane z dowodu rejestracyjnego
  • Dane z prawa jazdy
  • Telefon kontaktowy
 • Data godzina i miejsce szkody
 • Przebieg (okoliczności) zdarzenia
 • Zakres szkody (opis uszkodzenia)
 • Dane pojazdu:
  • Numer rejestracyjny
  • Numer VIN
  • Marka i model pojazdu
  • Data pierwszej rejestracji pojazdu
  • Data ostatniego badania technicznego
 • Dane bankowe do wypłaty świadczenia:
  • Nazwa Banku
  • Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia
 • Dane uczestników szkody – w przypadku gdy występują w szkodzie (np. sprawcy, kierowcy, banku, policji)
A następnie zgłoś szkodę do nas e-mailem bądź telefonicznie.